God zien

God zien
Op de schoot van Mozes liggen de Tien Geboden die hij van God had gekregen op de berg Horeb in de Sinaï-woestijn. Op de vraag van Mozes om God te zien, zei hij: “Ik zal mijn hand beschermend voor jou houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht zal niemand zien.” (Exodus33, 22-23)
WICKERT Johannes, Mozes wil God zien.

 

 

 

 

 

Ontwrichting

Ontwrichting Vanaf de ‘eerste industriële revolutie’ werden de goederen niet langer handmatig, maar machinaal geproduceerd. De ondergeschiktheid van de mens en de natuur aan de economie leidde tot een ongeziene stijging van de welvaart, maar ook tot een maatschappelijke ontwrichting in veelvoud.
WICKERT Johannes, In een knoop.

 

 

 

 

 

Illusie

Illusie
In de 19de eeuw beschouwde de Duitse filosoof Ludwig Feuerbach de religie als een illusie die de verlangens van de mens bevredigde als compensatie voor zijn beperktheid en eindigheid. WICKERT Johannes, Illusie. (detail)

 

 

 

 

 

leegloop

Leegloop
In West-Europa liepen de kerken na de Tweede Wereldoorlog grotendeels leeg. In België daalde de zondagspraktijk van ongeveer tachtig procent in 1830 naar bijna de helft in de tweede helft van de jaren 1940, 24 procent in 1976 en 5,4 procent in 2009.
WICKERT Johannes, Avondmaal 2008.

 

 

 

 

 

eenzaamheid

Eenzaamheid
Radicale individualisten ontberen niet alleen empathie, maar zijn immuun voor iedere vorm van transcendentie. Een uitzichtloze eenzaamheid is het trieste lot dat hen wacht.
WICKERT Johannes, Eenzaamheid I & II.

eenzaamheid

 

 

 

 

 

Ikke en de rest kan stikke

Ikke en de rest kan stikke
Onze samenleving telt veel egoïsten, narcisten – zijn geobsedeerd door hun eigen persoon – of hedonisten en plaatsen het eigen genot centraal.
WICKERT Johannes, Ik word niet nat.

 

 

 

 

 

Solitair

Solitair
De mens die de plaats heeft ingenomen van God zoekt alleen te ontsnappen aan de gewoonheid van het alledaagse zonder te verlangen iets te vinden. Hij leeft niet langer solidair, maar solitair.
WICKERT Johannes, Man uit Congo.

 

 

 

 

 

Verankerd

Verankerd
Materiële beloningen zoals een bedrijfswagen, een gsm, een portable, een fitnessabonnement, weekends en vakanties maken dat werknemers 24 uur per dag draait en zeven dagen op zeven beschikbaar zijn.
WICKERT Johannes, De verloren zoon.

 

 

 

 

 

Legaal

Legaal
Abortus is in de meeste westerse landen gelegaliseerd. Jaarlijks worden wereldwijd naar schatting 46 miljoen abortussen uitgevoerd. Voor iedere honderd zwangerschappen vinden gemiddeld 26 abortussen plaats.
WICKERT Johannes, Abortus.

 

 

 

 

 

Hersenspoeling

Hersenspoeling
Een totalitaire bureaucratie, een anonieme registratiesysteem, schijnprocessen en hersenspoelingen waarbij het individu telkens weer wordt opgeofferd aan het ‘systeem’ zijn geen fictie, maar werkelijkheid.
WICKERT Johannes, De gedachte.

 

 

 

 

 

Beschavingscrisis

Beschavingscrisis
De kernramp in het Japanse Fukushima doet ons de grenzen aanvoelen van wat de planeet aankan. De sociaalhumanitaire crisis van vandaag is uiteindelijk een beschavingscrisis.
WICKERT Johannes, Radeloos.

 

 

 

 

 

CO2 op hoogste peil

CO² op hoogste peil
De hoeveelheid CO² in de lucht zit op haar hoogste peil in twee miljoen jaar. Gemiddeld mag iedere aardbewoner jaarlijks maximaal één ton koolstofdioxide uitstoten. Een Chinees zit nu aan vier, een Belg aan twaalf en een Amerikaan aan 25 ton.
WICKERT Johannes, Baden in het ven.

 

 

 

 

 

Hamartia

Hamartia
De Griekse wijsgeer Aristoteles omschreef als eerste de ‘hamartia’ de onwil van de mens om te leren of bij te leren. Door die wijd verspreide ‘ziekte’ worden ontsporingen niet aangepakt.
WICKERT Johannes, Hamartia.

 

 

 

 

 

Oerverlangen

Oerverlangen
Bij nagenoeg ieder mens leeft een oerverlangen naar het Mysterie, het Oerwonder, de Verste Einder, het Hoogste Goed, de Allerhoogste: dat wat aan de oorsprong ligt van alles wat de moeite loont.
WICKERT Johannes, Oerverlangen.

 

 

 

 

 

Evenwicht

Evenwicht
De duurzaamheid moet aan de idealen van de Franse Revolutie worden toegevoegd. Door rekening te houden met de grenzen van de economische groei in functie van wat het milieu en de mensen aankunnen, ontstaat een nieuw evenwicht.
WICKERT Johannes, Evenwicht.

 

 

 

 

 

Prikkelen

Prikkelen
Geboden en verboden ruimen plaats voor enthousiasmerende basishoudingen die de vrije en de ‘maakbare’ mens prikkelen en uitdagen.
WICKERT Johannes, Laatste avondmaal.

 

 

 

 

 

Blind vertrouwen

Blind vertrouwen
Wie van nieuwe projecten droomt, heeft nood aan de ervaring en de wijsheid van de vorige generaties. Waarden worden doorgegeven op basis van een blind vertrouwen.
WICKERT Johannes, Blind vertrouwen.

 

 

 

 

 

klein koor

Klein koor
In kunst en cultuur schuilen een enorme kracht. Door samen te zingen, bloeien, mensen open. Hun houding en lichaamstaal illustreren de bevrijdende kracht die uitgaat van samenzang. Kunst en cultuur tillen zij de kwaliteit van de samenleving naar een hoger niveau.
WICKERT Johannes, Klein koor.

 

 

 

 

 

Samen op weg

Samen op weg
We moeten ons profileren als een open, betrouwbare, verdraagzame, gastvrije en multiculturele samenleving waarin de mensen samen op weg gaan.

WICKERT Johannes, Samen op weg.

 

 

 

 

 

Het kleine is niet klein

Het kleine is niet klein
Veel eenvoudige zaken dragen bij tot samenlevingsopbouw. Iedere inbreng, ook van een trompettist, is belangrijk – hoe onbeduidend die op het eerste gezicht ook lijkt. Het kleine is niet klein.

WICKERT Johannes, Trompettist.