Ideeënbank

www.wikideai.org


ideeenbank

Alleen ideeën
kunnen een betere wereld
tot stand brengen

De wereld staat voor gigantische uitdagingen die de mens en de aarde in hun voortbestaan bedreigen. Omdat de bestaande structuren geen oplossing brengen, biedt de online ideeënbank www.wikideai.org een proeve van antwoord. Want alleen ideeën kunnen oplossingen aanreiken en daardoor een betere wereld tot stand brengen.

Mondiale uitdagingen
Een aantal uitdagingen bedreigt de mensheid in zijn voortbestaan, maar de bestaande structuren brengen geen oplossing.

De uitdagingen die de wereld en de mensheid bedreigen, zijn complex:
   ° de overbevolking
   ° het onbestuurbaar worden van de 79 armste landen
   ° de milieuvervuiling
   ° de opwarming van de aarde
   ° de verwezenlijking van de Milleniumdoelstellingen.
Maar supranationale instanties, zoals de Verenigde Naties, brengen geen oplossing ten gronde.

Leemte invullen
Het internet heeft het potentieel om die leemte in te vullen, maar die piste is tot op heden onderontwikkeld.

Het web biedt potentieel een alternatief, maar wordt geconfronteerd met een overaanbod aan informatie. Dat groeit elk jaar nog met zestig procent. Tien jaar geleden bedroeg dat 45 gigabyte per hoofd van de bevolking. Sindsdien is dat cijfer verveelvoudigd. Wie ziet nog door de bomen nog het bos?
Een wereldwijd platform voor waardevolle ideeën bestaat niet – alleen varianten in een afgeslankte vorm. Bedrijven maken daarvan gebruik om hun producten en diensten te verbeteren. En op een aantal Engelstalige sites kun je ideeën posten, je mening geven en in discussie treden. Soms worden ideeën zelfs beoordeeld. Voorbeelden zijn www.globalideasbank.org, www.halfbakery.com en http://ideaaday.com. Ook in andere talen vind je voorbeelden, zoals het Franse www.brainstormer.fr. Maar vaak is de aangereikte informatie verouderd.
Een mondiale Ideeënbank kan die leemte invullen.

Ideeën laten botsen
De Ideeënbank wil via het internet door een wederzijdse bevruchting een mondiale interactie tot stand brengen bij het ontsluiten van de onontgonnen schat van ideeën. Want in het laten botsen van ideeën schuilt een onvermoede kracht.

Wat zijn ideeën?
Alle creatieve of originele voorstellen, gedachten, zienswijzen, meningen, denkwijzen, opvattingen, ingevingen, vondsten, plannen of concepten die vanuit een fundamenteel respect voor mens en natuur een betere wereld tot stand willen brengen.

Onontgonnen schat aanboren
Hoewel de mondiale uitdagingen genoegzaam bekend zijn, komen maar zelden verfrissende ideeën aan de oppervlakte. Waarom?
De wereld gebukt gaat onder een loodzware censuur. En lang niet alleen in dictatoriale regimes. Ook in de landen die prat gaan op de persvrijheid malen subtiele mechanismen elke afwijkende mening fijn. De stem van de traditionele voorvechters van het kritische denken, zoals de kunstenaars, de pers, de sociale bewegingen en het onderwijs, is verstomd. En op enkele uitzonderingen na vegeteren ook de voortrekkers van de protestgeneratie van mei ’68. Hoe komt dat? Ons hoog welvaartspeil leidt tot de uitbetaling van riante lonen. En wie aan de vetpotten likt, wordt verondersteld om, zoals tijdens de hoogdagen van het communisme, de autocensuur toe te passen.
Ondertussen wordt iedereen verdoofd door de lokroep van handige reclamejongens. Door het primaat van de economie en de dictatuur van het geld en de banken wordt hen geen strobreed in de weg gelegd. Kijk naar de stille indoctrinatie van de televisiecultuur. Zelfs volwassenen slikken met de mond wijd open alle hapklaar geserveerde pulp.
De Ideeënbank wil een open sfeer creëren die de onontgonnen schat aan ideeën effectief ontsluit.

Wederzijdse bevruchting

Het concept gaat uit van de wederzijdse bevruchting van ideeën die zowel aan de top als aan de basis leven.
De ‘top down’ benadering maakt de inbreng van specialisten toegankelijk voor een groot publiek. Daarnaast is de ideeënstroom van onderuit, de ‘bottom up’, even belangrijk.
Omdat eenieder ideeën kan plaatsen of afhalen op de Ideeënbank heeft die een groot democratisch gehalte.

Wereldwijde interactie
De werking van de menselijke hersenen symboliseert de aanpak van de Ideeënbank. De zenuwcellen of neuronen in ons hoofd ontvangen en verspreiden als prikkelbare informatieverwerkers voortdurend signalen. Die netwerken regelen onze lichaamsfuncties en denkvermogen.
Op een analoge manier wil de Ideeënbank via het wereldwijde web een interactie tot stand brengen tussen miljoenen pc’s. Zoekrobotten ontsluiten de verzamelde waardevolle ideeën. Want het laten botsen van ideeën kan een onvermoede dynamiek op gang brengen.
Zoekrobotten zorgen voor een wereldwijde interactie.

Nota over basisconcept
Rond het basisconcept van de Ideeënbank bestaat een uitgewerkte nota.

Een conceptnota gaat dieper in op zeven kritische succesfactoren en een stappenplan voor de concrete ontwikkeling. Ten slotte worden de belangrijkste aandachtspunten en uitdagingen opgelijst.

Dit idee ontstond op 23 februari 2012 tijdens de wandeltocht vanuit de abdij van Orval naar Avioth in Noord-Frankrijk. Het illustratiemateriaal voor de homepage van de website www.wikideai.org zijn 12 portretkoppen van de Duitse kunstenaar Johannes Wickert. Die brengen figuren in beeld die in hun hersenen tal van ideeën ontwikkelen.

Helpt u mee deze droom verwezenlijken?
Kan de Ideeënbank worden verwezenlijkt?
Biedt de integratie binnen de Amerikaanse organisatie Wikimedia Foundation Inc., een pionier in de wereldwijde verspreiding van kennis en informatie, een uitweg? Die beheert onder andere de online encyclopedie Wikipedia in 284 talen die door vrijwilligers wordt aangestuurd. Door haar ethische dimensie kan de Ideeënbank de werking van Wikimedia naar een hoger niveau tillen.
Deelt u die mening of heeft u andere ideeën?
Contacteer Koenraad De Wolf op het e-mail adres Koenraad.De.Wolf1@telenet.be.